Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดม ครั้งที่ 6
21 ส.ค. 62
930 views
Favorite
Shares
0
Aug
10
Event Date
10 - 12 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
100 คน
Image
People
29 พ.ค. 62 - 29 มิ.ย. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

ค่ายสวมกาวน์ก้าวสู่โดมยินดีต้อนรับ น้อง ๆ ที่ยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับความชอบของตนเองจะได้ลองมาค้นหาตัวตนพร้อมกับการได้รับข้อมูลต่าง ๆ ทางวิชาการที่มีประโยชน์ เช่น ข้อมูลพื้นฐานของคณะ สาขาต่าง ๆ ที่มีการเปิดสอน รวมไปถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายที่รออยู่เพื่อให้น้อง ๆ ได้รู้จักเพื่อนใหม่ ๆ และมั่นใจเลยว่าค่ายนี้ไม่ทำให้น้องผิดหวังอย่างแน่นอน

วันจัดกิจกรรม
• 10 - 12 ส.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

29 พ.ค. 62 - 29 มิ.ย. 62
17 ก.ค. 62

10 - 12 ส.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารปิยชาติ , อาคารราชสุดา และอาคารเมนสเตเดียม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
จัดโดย
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Related Content