Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 4
25 มิ.ย. 62
791 views
Favorite
Shares
0
Jul
05
Event Date
05 - 07 ก.ค. 62
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่ระบุ
Image
People
03 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.6 ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อด้านรัฐประศาสนศาสตร์การบริหารรัฐกิจ เข้าร่วมกิจกรรม "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 4" เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียน และรับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภายใต้โควตาโครงการค่ายเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562

วันจัดกิจกรรม
• 05 - 07 ก.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

03 - 30 มิ.ย. 62
05 - 07 ก.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารปฎิบัติการทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดโดย
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Related Content