Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย FARM & FOOD CAMP
26 มิ.ย. 62
679 views
Favorite
Shares
0
Aug
02
Event Date
02 - 04 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
160 คน
Image
People
30 เม.ย. 62 - 28 ก.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ค่ายเตรียมความพร้อมให้กับน้อง ๆ ที่สนใจด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนวิทย์-คณิต และมี GPAX 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายที่มีทั้งความรู้และความสนุกรอน้อง ๆ อยู่ รับสมัครจำนวนรอบละ  80 คน ค่ายฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!

เปิดรับสมัคร
ครั้งที่ 1 สมัครวันที่ 30 เม.ย. - 7 ก.ค. 2562
ครั้งที่ 2 สมัครวันที่ 8 - 28 ก.ค. 2562

กำหนดการค่าย
ครั้งที่ 1 วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 2-4 สิงหาคม 2562

วันจัดกิจกรรม
• 02 - 04 ส.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
160 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

30 เม.ย. 62 - 28 ก.ค. 62
02 - 04 ส.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จัดโดย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Related Content