Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย 2B-KMUTT On Tour ครั้งที่ 9
16 มิ.ย. 62
451 views
Favorite
Shares
0
Jul
13
Event Date
13 - 14 ก.ค. 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
160 คน
Image
People
20 พ.ค. 62 - 02 มิ.ย. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense


โครงการ 2B – KMUTT จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนานักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษา เข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำโครงงานวิจัย โดยมีผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ได้สัมผัสการใช้ชีวิตใน รั้วมหาวิทยาลัย และรู้จักมหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น

วันจัดกิจกรรม
• 13 - 14 ก.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
160 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

20 พ.ค. 62 - 02 มิ.ย. 62
05 มิ.ย. 62

13 - 14 ก.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
รอบที่ 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย รอบที่ 2 โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Related Content