Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายวิศวะ'สุรนารี ครั้งที่ 7
20 มิ.ย. 62
637 views
Favorite
Shares
0
Jun
07
Event Date
07 - 09 มิ.ย. 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
200 คน
Image
People
16 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62
30
Image
Register
200 บาท
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ ชั้นมัธยมปลายปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ที่มีความสนใจศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีการจัดค่ายย่อย ทั้งหมด 4 ค่าย คือ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (ค่ายการผลิตอัตโนมัติอุตสาหกรรม) , สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (Metal Cast Camp, FabLab & Recycling) , สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมในยุคดิสรัปชั่น) , สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (การผลิตพลังงานสะอาด) รอน้อง ๆ อยู่ 

วันจัดกิจกรรม
• 07 - 09 มิ.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
200 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ค่าใช้จ่าย
200 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

16 - 29 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62

07 - 09 มิ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
สิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) สุรสัมมนาคาร และศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
จัดโดย
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Related Content