Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการค่ายกำยำ ครั้งที่ 3
26 มิ.ย. 62
409 views
Favorite
Shares
0
Jul
05
Event Date
05 - 07 ก.ค. 62
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 คน
Image
People
20 พ.ค. 62 - 08 มิ.ย. 62
30
Image
Register
350 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสนใจในด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาว่าเรียนอย่างไร สอบเข้าได้อย่างไร เรียนแล้วจะประกอบอาชีพอะไร เตรียมพบกับความรู้ในการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย กิจกรรมสนุก ๆ ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนๆและ พี่ค่ายที่น่ารัก แล้วจะรู้ว่า วิทย์กี มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด

วันจัดกิจกรรม
• 05 - 07 ก.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
350 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

20 พ.ค. 62 - 08 มิ.ย. 62
20 มิ.ย. 62

05 - 07 ก.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content