Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการกุญแจวิทยาศาสตร์ Science Access ครั้งที่ 20
26 มิ.ย. 62
341 views
Favorite
Shares
0
Jun
15
Event Date
15 มิ.ย. 62 - 07 ก.ค. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล
ไม่ระบุ
Image
People
06 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62
30
Image
Register
1200 บาท
Image
Expense

โครงการที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รับทั้งความรู้และความสนุกจากการเรียน ช่วยเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้กับน้อง ๆ 
นักเรียนระดับมัธยมปลายเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์มากขึ้นพิเศษสำหรับปีนี้ ก็คือ ปีนี้เรามีให้น้อง ๆ
ได้ทำแลปจริง ๆ ด้วยนะ 

 

วันจัดกิจกรรม
• 15 มิ.ย. 2562 - 07 ก.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
1200 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

06 - 30 พ.ค. 62
15 มิ.ย. 62 - 07 ก.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content