Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายวิศวกรเคมีรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7
25 มิ.ย. 62
564 views
Favorite
Shares
0
Jul
20
Event Date
20 - 22 ก.ค. 62
มหาวิทยาลัยบูรพา
40 คน
Image
People
16 พ.ค. 62 - 15 มิ.ย. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

หลังจากที่ประสบความสำเร็จมาแล้วถึง 6 ครั้ง โดยน้อง ๆ ที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมค่ายนี้จะได้พบกับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่นอกเหนือจากห้องเรียน ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมทางด้านปิโตรเคมี นอกจากนี้จะได้พบปะเพื่อนใหม่และพี่ ๆ ที่มาจากทุกซอกทุกมุมของเมืองไทย ที่จะมาคอยแนะนำและแนะแนว แนวทางการศึกษาต่อในสาขาวิศวกรรมเคมีให้กับน้อง ๆ มัธยมปลายที่เรียนมาในสายวิทย์-คณิต 

วันจัดกิจกรรม
• 20 - 22 ก.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

16 พ.ค. 62 - 15 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62

20 - 22 ก.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดโดย
สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Related Content