Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
อมรมฟรี ET ROBOT with JAVA รุ่น 4
26 มิ.ย. 62
512 views
Favorite
Shares
0
Jun
22
Event Date
22 - 29 มิ.ย. 62
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
30 คน
Image
People
15 พ.ค. 62 - 14 มิ.ย. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครแล้ว..!!! กับโครงการอบรมการโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น รุ่น 4  (ET Robot Programing with Java) ที่คณะไอทีลาดกระบังจัดให้น้อง ๆ ม. 5 และ ม. 6 ได้เรียนกันฟรี ๆ โดยน้อง ๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาและการประยุกต์ภาษาจาวาในการโปรแกรมเพื่อควบคุมเซ็นเซอร์และแอคทูเอเตอร์ของหุ่นยนต์ให้สามารถดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดได้

ระยะเวลาจัดอบรมเสาร์และอาทิตย์ จำนวน 3 วัน เวลา 09.00–16.00 น.  

วันจัดกิจกรรม
• 22 - 29 มิ.ย. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
30 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
(ค่าจองสิทธิ์เพื่อเป็นการรับรองว่าจะเข้าอบรมโดยจะคืนให้หลังจากได้เข้าอบรมครบ)
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

15 พ.ค. 62 - 14 มิ.ย. 62
22 - 29 มิ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดโดย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content