Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Formica Science Camp ครั้งที่ 17
27 พ.ค. 62
325 views
Favorite
Shares
0
Jun
29
Event Date
29 มิ.ย. 62 - 02 ก.ค. 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไม่ระบุ
Image
People
06 พ.ค. 62 - 25 พ.ค. 62
30
Image
Register
300 บาท
Image
Expense

ความสนุกกลับมาอีกครั้ง!! สำหรับน้อง ๆ นักเรียน ชั้นมัธยมปลาย สายวิทย์-คณิต ค่ายที่จะพาน้อง ๆ ไปผจญภัยในโลกแห่งวิทยาศาสตร์ น้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้ ความสนุก และมิตรภาพมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นน้อง ๆ จะได้รู้จักกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมากยิ่งขึ้น

วันจัดกิจกรรม
• 29 มิ.ย. 2562 - 02 ก.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
300 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

06 - 25 พ.ค. 62
09 มิ.ย. 62

29 มิ.ย. 62 - 02 ก.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ตึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Related Content