Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายสานฝันการบิน SUT Aviation Camp ครั้งที่ 8
27 พ.ค. 62
376 views
Favorite
Shares
0
Jul
13
Event Date
13 - 15 ก.ค. 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
50 คน
Image
People
27 เม.ย. 62 - 24 พ.ค. 62
30
Image
Register
280 บาท
Image
Expense

รับสมัครทั้งน้อง ๆ ม.ปลาย(สายวิทย์-คณิต) และน้องๆ ปวช. ทั่วประเทศโดยจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกและของรางวัลมากมาย อีกทั้งให้ความรู้และพาสร้างอากาศยานขนาดเล็กวิทยุบังคับแบบปีกตรึง (Fixed wing RC) รวมถึงให้น้อง ๆ ได้สัมผัสกับอุปกรณ์จำลองการบิน (Flight Simulator) และพาน้อง ๆ รับฟังเรื่องราวและประสบการณ์ตรงจากพี่นักบิน ช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ฯลฯ เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติการเกี่ยวกับอากาศยานและโรงเก็บเครื่องบินของมทส. อีกด้วย

 

วันจัดกิจกรรม
• 13 - 15 ก.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
280 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

27 เม.ย. 62 - 24 พ.ค. 62
01 มิ.ย. 62

13 - 15 ก.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
จัดโดย
ชมรมการบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
Related Content