Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 20
27 พ.ค. 62
802 views
Favorite
Shares
0
Aug
03
Event Date
03 - 04 ส.ค. 62
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ไม่ระบุ
Image
People
22 เม.ย. 62 - 25 พ.ค. 62
30
Image
Register
450 บาท
Image
Expense

ค่ายที่จะนำน้อง ๆ ไปพบกับประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน รวมทั้งยังได้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์ พี่หมอ และพี่ ๆ นิสิต ได้ทั้งความรู้ทางด้านสัตวแพทย์ การเตรียมตัวสอบเข้าศึกษา ตลอดจนการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์ เพื่อเล็งเห็นแนวทางการประกอบอาชีพเบื้องต้นและที่สำคัญคือใช้ประกอบการตัดสินใจของน้อง ๆ ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อไป นอกจากจะได้รับความรู้ต่าง ๆ มากมายแล้ว ค่ายนี้ยังรวบรวม ความสนุกสนาน มิตรภาพ รอยยิ้มและความทรงจำดี ๆ ระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน พี่น้อง และศิษย์อาจารย์ ที่รอคอยให้น้อง ๆ มาสัมผัสอยู่นะ รับรองได้เลยว่าน้อง ๆ จะได้มุมมองที่แปลกใหม่กลับบ้านไปอย่างแน่นอน

วันจัดกิจกรรม
• 03 - 04 ส.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• บุคคลทั่วไป
ค่าใช้จ่าย
450 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

22 เม.ย. 62 - 25 พ.ค. 62
01 ก.ค. 62

03 - 04 ส.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
จัดโดย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Related Content