Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย ปล่อยจิต ครั้งที่ 10
27 พ.ค. 62
776 views
Favorite
Shares
0
Jun
07
Event Date
07 - 09 มิ.ย. 62
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไม่ระบุ
Image
People
22 เม.ย. 62 - 22 พ.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

กลับมาแล้วกับค่ายปล่อยจิต คราวนี้มาในชื่อว่า... "Route:10" ค่ายที่จัดขึ้นมาเพื่อให้น้อง ๆ ได้ทำความรู้จักกับศาสตร์ที่เรียกว่าจิตวิทยาว่า เป็นศาสตร์เกี่ยวกับอะไร เรียนแล้วได้อะไร สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง โดยในค่ายน้อง ๆ จะได้ทั้งสาระความรู้ ความสนุกสนานจากพี่ ๆ ชาวจิตวิทยา มศว ที่สำคัญน้อง ๆ จะได้รู้จักตัวเองอย่างเเท้จริง และสำหรับใครที่ยังสับสนกับเส้นทางชีวิตของตนเองในการต่อมหาลัย ค่ายปล่อยจิตอาจจะมีคำตอบให้น้อง ๆ ทุกคน

วันจัดกิจกรรม
• 07 - 09 มิ.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

22 เม.ย. 62 - 22 พ.ค. 62
07 - 09 มิ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์
จัดโดย
ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Related Content