Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
RIC Mini Openhouse #2
17 พ.ย. 62
296 views
Favorite
Shares
0
May
01
Event Date
01 พ.ค. 62
มหาวิทยาลัยรังสิต
ไม่ระบุ
Image
People
11 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

พระอาทิตย์ทำให้ชีวิตเป็น "สุก" แต่หากอนาคตอยากมี "ความสุข" ให้ติดต่อนานาชาติ
RIC Mini Openhouse #2 "ชวนวัยซ่า มากล้าลองของ" มาตามหาจุดยืนในโลกอนาคตกับนานาชาติ ม.รังสิตกัน พร้อม Workshop กับอุปกรณ์ของจริงให้น้องได้สัมผัส ถ่ายรูปเก๋ ๆ ให้เพื่อนที่อยู่บ้านเขาอิจฉากันเล่น ๆ

วันจัดกิจกรรม
01 พ.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

11 - 22 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62

01 พ.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคาร 11 มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดโดย
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต
Related Content