Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ENE-CAMP ครั้งที่ 11
22 เม.ย. 62
93 views
Favorite
Shares
0
Jun
27
Event Date
27 มิ.ย. 62 - 01 ก.ค. 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไม่ระบุ
Image
People
10 เม.ย. 62 - 31 พ.ค. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

ค่ายนี้จัดขึ้นเพื่อให้น้อง ๆมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  และ  ปวช. สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ที่สนใจด้านอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  ได้รับประสบการณ์  ความรู้  และได้รับแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รับรองว่าน้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้เเละความสนุกจากค่ายนี้ไปแน่นอน

วันจัดกิจกรรม
• 27 มิ.ย. 2562 - 01 ก.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

10 เม.ย. 62 - 31 พ.ค. 62
10 มิ.ย. 62

27 มิ.ย. 62 - 01 ก.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Related Content