Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย ชิมลางถาปัตย์ ครั้งที่ 22
22 เม.ย. 62
186 views
Favorite
Shares
0
Apr
23
Event Date
23 - 27 เม.ย. 62
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
35 คน
Image
People
05 มี.ค. 62 - 22 เม.ย. 62
30
Image
Register
3000 บาท
Image
Expense

ค่ายที่จะพาน้อง ๆ ที่สนใจเรียนคณะสถาปัตย์ได้มาสัมผัสกับการเรียนของนักศึกษาสถาปัตย์จริง ๆ ซึ่งมีตั้งแต่สเก็ตภาพ การเขียนแบบ ตัดโมเดล งานคอมพิวเตอร์ ไปจนถึงทัศนศึกษาเที่ยวชมสถาปัตยกรรมนอกสถานที่ โดยจะมีทั้งอาจารย์และพี่ ๆ คอยให้ความรู้ ความสนุกกับน้อง ๆ ตลอดทั้งกิจกรรม

วันจัดกิจกรรม
• 23 - 27 เม.ย. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
35 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
3000 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

05 มี.ค. 62 - 22 เม.ย. 62
23 - 27 เม.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ห้องบรรยาย 1 ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Related Content