Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11
27 พ.ค. 62
727 views
Favorite
Shares
0
Jul
03
Event Date
03 - 04 ก.ค. 62
สถาบันการบินพลเรือน
32 คน
Image
People
25 มี.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

สถาบันการบินพลเรือน เชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจและมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน เข้าร่วมโครงการสานฝันการบิน โดยส่งใบสมัครและเรียงความ หัวข้อ “Take off to the future” (ทะยาน...ข้ามฟ้าสู่ฝันของฉัน) เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรับการแนะแนวการศึกษาต่อด้านการบิน การแนะแนวอาชีพต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบิน และได้ขึ้นทำการบิน Observe Flight กับครูและศิษย์การบิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาพิเศษ หัวข้อ "อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน" อีกด้วย

วันจัดกิจกรรม
• 03 - 04 ก.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
32 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

25 มี.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
03 มิ.ย. 62

03 - 04 ก.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย
จัดโดย
สถาบันการบินพลเรือน
Related Content