Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย ผู้นำเยาวชนนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 23
22 เม.ย. 62
243 views
Favorite
Shares
0
May
19
Event Date
19 - 21 พ.ค. 62
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 คน
Image
People
27 มี.ค. 62 - 24 เม.ย. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ นักเรียนชั้นม.ปลายสายวิทย์-คณิต เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ได้เห็นว่าการเรียนเป็นอย่างไร ต้องเจอกับอะไรบ้าง จะเอาตัวรอดไปได้อย่างไร และจบไปจะทำอะไรได้บ้าง มาสัมผัสกับประสบการณ์ในคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ไปด้วยกันนะ 

วันจัดกิจกรรม
• 19 - 21 พ.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

27 มี.ค. 62 - 24 เม.ย. 62
19 - 21 พ.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เเละศูนย์การเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ-สระบุรี
จัดโดย
ชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content