Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
CE Smart Camp ครั้งที่ 12
13 พ.ย. 62
392 views
Favorite
Shares
0
May
31
Event Date
31 พ.ค. 62 - 05 มิ.ย. 62
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
40 คน
Image
People
20 มี.ค. 62 - 10 เม.ย. 62
30
Image
Register
300 บาท
Image
Expense

ปีนี้พี่ ๆ จากคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะพาน้อง ๆ ไปร่วมค้นหาความเป็นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผ่านกิจกรรมและ workshop ในค่าย ในปีนี้เราจะพาน้อง ๆ ไปเรียนรู้ตั้งแต่ Basic Logic, พื้นฐานต่าง ๆ ของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จนสามารถประยุกต์กับ Internet of Things ในคอนเซป Smart Home ได้ น้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนานและประสบการณ์ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยแน่นอน!!

วันจัดกิจกรรม
• 31 พ.ค. 2562 - 05 มิ.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
300 บาท
(สามารถรับคืนได้ในวันสุดท้ายของค่าย)
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

20 มี.ค. 62 - 10 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62

31 พ.ค. 62 - 05 มิ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ 2 ตรงข้ามฝั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content