Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายฟันเฟืองสานฝัน ครั้งที่ 18
21 มี.ค. 62
217 views
Favorite
Shares
0
May
21
Event Date
21 - 31 พ.ค. 62
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
80 คน
Image
People
11 ก.พ. 62 - 01 เม.ย. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เปิดรับสมัครน้อง ๆ ชั้นม.ปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต ที่มีความสนใจเรียนปรับพื้นฐานและค้นหามุมมองใหม่ ๆ ในชีวิต ค่ายที่จะมอบความรู้ ความสนุกสนาน และความทรงจำดี ๆ ให้กับน้อง ๆ ผู้เข้าร่วมค่ายทุกคน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

วันจัดกิจกรรม
• 21 - 31 พ.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

11 ก.พ. 62 - 01 เม.ย. 62
20 เม.ย. 62

21 - 31 พ.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี
จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content