Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย CS CAMP ครั้งที่ 11
22 เม.ย. 62
343 views
Favorite
Shares
0
May
31
Event Date
31 พ.ค. 62 - 02 มิ.ย. 62
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
100 คน
Image
People
11 มี.ค. 62 - 28 เม.ย. 62
30
Image
Register
100 บาท
Image
Expense

ค่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายในค่ายครั้งนี้ จะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วม ได้เข้าใจคำว่า “วิทยากาคอมพิวเตอร์”  มากขึ้น พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และพี่ ๆ ภายในภาควิชา มาให้คำแนะนำผู้เข้าร่วมอย่างดี

วันจัดกิจกรรม
• 31 พ.ค. 2562 - 02 มิ.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5)
ค่าใช้จ่าย
100 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

11 มี.ค. 62 - 28 เม.ย. 62
13 พ.ค. 62

31 พ.ค. 62 - 02 มิ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จัดโดย
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Related Content