Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Multi Camp 19 ตอน Duckvergent
21 มี.ค. 62
147 views
Favorite
Shares
0
Jun
06
Event Date
06 - 09 มิ.ย. 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
50 คน
Image
People
04 มี.ค. 62 - 15 เม.ย. 62
30
Image
Register
650 บาท
Image
Expense

โลกมัลติมีเดียของเราถูกแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่
- DATA (PROGRAMING)
- DESIGN
- DRAWING
- PHOTO & PRODUCTION 
- CREATIVE
ทุกคนต้องทำการทดสอบเพื่อแบ่งกลุ่ม แต่ถ้าผลของเราออกมา ไม่เป็นอย่างที่คิดละ ? ถ้าหากเราสามารถอยู่ได้ทุกกลุ่มละ ? เราเรียกสิ่งนั้นว่า "Duckvergent" กรอกใบสมัครแล้วมาร่วมค้นหาตัวตนไปด้วยกัน ! **รับสมัครม.ปลายทุกแผนการเรียน

วันจัดกิจกรรม
• 06 - 09 มิ.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
650 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

04 มี.ค. 62 - 15 เม.ย. 62
24 เม.ย. 62

06 - 09 มิ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโดย
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Related Content