Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 24
21 มี.ค. 62
195 views
Favorite
Shares
0
Apr
05
Event Date
05 - 08 เม.ย. 62
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
35 คน
Image
People
04 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62
30
Image
Register
350 บาท
Image
Expense

กลับมาอีกครั้งกับค่าย CYC 24 ค่ายสำหรับชั้นน้อง ๆ ม.ปลาย ที่มีความสนใจในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ายที่จะพาน้อง ๆ ไปรู้จักและตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะเราอยากเห็นเยาวชนรุ่นใหม่มีความใส่ใจและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม พวกพี่ ๆ จะพาน้อง ๆ ไปเรียนรุ้และสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่รอน้อง ๆ อยู่

วันจัดกิจกรรม
• 05 - 08 เม.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
35 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
350 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

04 - 15 มี.ค. 62
20 มี.ค. 62

05 - 08 เม.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
จัดโดย
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
Related Content