Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายนำน้องท่องวัง ครั้งที่ 18 ตอน Silpa' Goal Olympic
21 มี.ค. 62
305 views
Favorite
Shares
0
Apr
06
Event Date
06 - 08 เม.ย. 62
มหาวิทยาลัยศิลปากร
150 คน
Image
People
27 ก.พ. 62 - 22 มี.ค. 62
30
Image
Register
750 บาท
Image
Expense

ค่ายแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่รวมทุกอย่างเอาไว้ในค่ายเดียว ไม่ว่าน้อง ๆ จะสนใจคณะไหน หรือยังลังเล ไม่รู้ว่าแต่ละคณะแตกต่างกันอย่างไร พี่ได้รวมคำตอบเอาไว้ให้แล้วในค่ายนี้ !!!! พบกับกิจกรรมมากมายที่จะทำให้น้อง ๆ ได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยศิลปากรมากยิ่งขึ้น ประหนึ่งได้เป็น Freshy น้องใหม่ศิลปากร Ver.ทดลอง พี่ ๆ จะพาน้อง ๆ ไปซอกแซกดูสิ่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยแบบที่หาดูจาก Google ไม่ได้ ฟังข้อมูลจริง ๆ จากพี่ ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในคณะวิชาต่าง ๆ ถามได้หมด สด ๆ จากประสบการณ์จริง!!! คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้ม มาค่ายเดียว เหมือนได้เที่ยวครบทุกคณะ

วันจัดกิจกรรม
• 06 - 08 เม.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
150 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
750 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

27 ก.พ. 62 - 22 มี.ค. 62
27 มี.ค. 62

06 - 08 เม.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
จัดโดย
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
Related Content