Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย จุลชีววิทยารุ่นเยาว์ (Microbiologist Junior Camp) ครั้งที่ 7
21 มี.ค. 62
251 views
Favorite
Shares
0
Apr
08
Event Date
08 - 10 เม.ย. 62
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไม่ระบุ
Image
People
01 มี.ค. 62 - 15 มี.ค. 62
30
Image
Register
250 บาท
Image
Expense

ค่ายที่เปิดให้น้อง ๆ มัยธยมปลายที่มีความสนใจทางด้านจุลชีววิทยา ได้เข้ามาเรียนรู้ ได้ฝึกประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้มาลองทำ Lab ทางจุลชีววิทยา ได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ กิจกรรมภายในค่ายน้อง ๆ จะได้ทำ Lab ปฏิบัติการด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น การย้อมสีแกรม การทำอาหารที่มีจุลินทรีย์เข้ามาเกี่ยวข้อง การใช้กล้องจุลทรรศน์

วันจัดกิจกรรม
• 08 - 10 เม.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
250 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 - 15 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62

08 - 10 เม.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดโดย
ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Related Content