Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายวิชาการรางวัลพระธาตุพนมทองคำวิทยานุสรณ์ ครั้งที่ 8
17 พ.ย. 62
249 views
Favorite
Shares
0
May
30
Event Date
30 พ.ค. 62 - 05 มิ.ย. 62
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 คน
Image
People
18 ก.พ. 62 - 18 มี.ค. 62
30
Image
Register
1500 บาท
Image
Expense

รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 (ในปีการศึกษา 2561) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ค่ายวิชาการสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเตรียมตัว สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อสอบเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ในคณะที่น้อง ๆ ใฝ่ฝัน โดยมีพี่ ๆ คอยดุแลน้อง ๆ อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียว ค่ายวิชาการของเรา ไม่ได้มีแค่เรื่องวิชาการอย่างเดียวนะ แต่ยังมีกิจกรรมสันทนาการ พร้อมทั้งการแนะแนวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคการทำข้อสอบ หรือแนะแนวคณะที่น้อง ๆ สนใจ จากพี่ ๆ อีกด้วย

วันจัดกิจกรรม
• 30 พ.ค. 2562 - 05 มิ.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
75 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
1500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

18 ก.พ. 62 - 18 มี.ค. 62
30 พ.ค. 62 - 05 มิ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ จ.สกลนคร
จัดโดย
คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Related Content