Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (VET CAMP) ครั้งที่ 40
21 มี.ค. 62
201 views
Favorite
Shares
0
Jun
10
Event Date
10 - 16 มิ.ย. 62
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25 คน
Image
People
18 ก.พ. 62 - 28 มี.ค. 62
30
Image
Register
1500 บาท
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ ชั้นมัธยมปลาย “ทุกสายการเรียน” หรือเทียบเท่า (ปีการศึกษา 2561) และน้อง ๆ สายอาชีพ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ายของเรา ค่ายที่จะพาน้อง ๆ ไป "ท่องเที่ยว" กันในเชิงอนุรักษ์ โดยจะมีการสอดแทรกความรู้ แนวคิดต่าง ๆ จากพี่ ๆ ที่มีประสบการณ์ ให้น้อง ๆ ดื่มด่ำสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติแบบสุดขีด

วันจัดกิจกรรม
• 10 - 16 มิ.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
25 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช.
ค่าใช้จ่าย
1500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

18 ก.พ. 62 - 28 มี.ค. 62
31 มี.ค. 62

10 - 16 มิ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
จัดโดย
ชมรมอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อม สโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Related Content