Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเพาะกล้าหมอต้นใหม่ ครั้งที่ 23
21 มี.ค. 62
373 views
Favorite
Shares
0
May
17
Event Date
17 - 21 พ.ค. 62
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
100 คน
Image
People
15 ก.พ. 62 - 15 มี.ค. 62
30
Image
Register
50 บาท
Image
Expense

เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่กำลังจะขึ้นชั้น ม.5 - ม.6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2562 ที่สนใจในสายอาชีพแพทย์ ให้ได้เข้ามาสัมผัสตั้งแต่ชีวิตการเรียน ตลอดไปจนถึงบรรยากาศการทำงานในวอร์ดต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

วันจัดกิจกรรม
• 17 - 21 พ.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
50 บาท
ส่งมาพร้อมใบสมัคร
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

15 ก.พ. 62 - 15 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62

17 - 21 พ.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดโดย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Related Content