Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอยากเป็นหมอสัตว์ ครั้งที่ 15
19 พ.ย. 62
373 views
Favorite
Shares
0
Apr
06
Event Date
06 - 08 เม.ย. 62
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่ระบุ
Image
People
05 ก.พ. 62 - 10 มี.ค. 62
30
Image
Register
750 บาท
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ ในระดับชั้นม.ปลาย สายวิทย์ มาร่วมสนุกกับกิจกรรมดี ๆ ที่พี่ ๆ สโมรสรคณะสัตวแพทย์จัดขึ้น ในค่ายน้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตวแพทย์มากยิ่งขึ้น 

วันจัดกิจกรรม
• 06 - 08 เม.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
750 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

05 ก.พ. 62 - 10 มี.ค. 62
20 มี.ค. 62

06 - 08 เม.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Related Content