Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายนักบินทุ่งรังสิต
22 ก.พ. 62
102 views
Favorite
Shares
0
Mar
02
Event Date
02 มี.ค. 62
มหาวิทยาลัยรังสิต
50 คน
Image
People
09 ม.ค. 62 - 20 ก.พ. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เชิญชวนน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "ค่ายนักบินทุ่งรังสิต" ของ สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต เรียนรู้หลักสูตรนักบินพาณิชย์ ของสถาบัน พร้อมพาชมบรรยายการเรียนการสอน Simulator ที่  BAC ฝีกบินใน Simulator การสร้างเครื่องบิน(ร่อน)และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook : Aviation Institute, Rangsit University

วันจัดกิจกรรม
02 มี.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

09 ม.ค. 62 - 20 ก.พ. 62
25 ก.พ. 62

02 มี.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
สถาบันการบิน RSU อาคาร 11 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยรังสิต และ โรงเรียนการบินกรุงเทพ (BAC)
จัดโดย
สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต
Related Content