Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายเพราะครู เพาะคน ครั้งที่ 9
22 ก.พ. 62
106 views
Favorite
Shares
0
Jun
12
Event Date
12 - 16 มิ.ย. 62
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
100 คน
Image
People
01 ก.พ. 62 - 09 มี.ค. 62
30
Image
Register
850 บาท
Image
Expense

ความเป็นครูที่ซ่อนอยู่ภายใน ถึงเวลาที่จะเปล่งประกายสักที ค่ายเพราะครู เพาะคน ครั้งที่ 9 ตอน Prohkru 9 Shines Teachers "เพราะครูจุดประกายคน" เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาในระดับชั้น ม.4 - ม.5 ปีการศึกษา 2561 ที่มีความสนใจอยากมาทำความรู้จักกับอาชีพครูให้มากขึ้น

วันจัดกิจกรรม
• 12 - 16 มิ.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5)
ค่าใช้จ่าย
850 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 ก.พ. 62 - 09 มี.ค. 62
23 มี.ค. 62

12 - 16 มิ.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร - องครักษ์
จัดโดย
ชมรมนิสิตครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Related Content