Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย AgroCMU X-perience Camp ครั้งที่ 1
19 ก.ค. 62
234 views
Favorite
Shares
0
Mar
28
Event Date
28 - 30 มี.ค. 62
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 คน
Image
People
04 ก.พ. 62 - 01 มี.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ ม.4-5 สายวิทย์คณิตฯ ร่วมกิจกรรม ที่มีความสนใจในกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร มีความมุ่งมั่นในการที่จะเลือกศึกษาต่อหรือกําลังมีความคิดที่จะศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมทํากิจกรรมทั้งทางวิชาการและสันทนาการ เรียนรู้เกี่ยวกับห่วงโซ่ธุรกิจของอุตสาหกรรมเกษตรจากผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของกิจการระดับแนวหน้าของประเทศไทยได้รวมทั้ง ได้ลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการจริง อันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างนักนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต

วันจัดกิจกรรม
• 28 - 30 มี.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
30 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

04 ก.พ. 62 - 01 มี.ค. 62
08 มี.ค. 62

28 - 30 มี.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Related Content