Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย CMU Science Camp ครั้งที่ 38
19 ก.ค. 62
271 views
Favorite
Shares
0
May
19
Event Date
19 - 25 พ.ค. 62
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
80 คน
Image
People
21 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62
30
Image
Register
100 บาท
Image
Expense

ค่ายค้นฝัน ปั้นนักวิทย์ "Science of the impossible" ค่ายที่จะทำให้น้อง ๆ รู้ว่าคณะวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไร ได้สัมผัสการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย และพบกับกิจกรรมสนุกสนานต่าง ๆ ตลอดทั้งค่าย พิเศษสำหรับค่ายนี้ น้อง ๆ ที่ผ่านค่ายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มช. ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

 

วันจัดกิจกรรม
• 19 - 25 พ.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5)
ค่าใช้จ่าย
100 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

21 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62
01 เม.ย. 62

19 - 25 พ.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Related Content