Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Next Gen Computing Camp ครั้งที่ 3
19 ก.ค. 62
131 views
Favorite
Shares
0
Mar
16
Event Date
16 - 17 มี.ค. 62
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
25 คน
Image
People
31 ม.ค. 62 - 27 ก.พ. 62
30
Image
Register
1700 บาท
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ ชั้น ม.3-ม.6 มาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ากับยุคดิจิทัล ค่ายที่น้อง ๆ จะได้รับความรู้ ความสนุกสนานและความอบอุ่นไปพร้อม ๆ กัน น้อง ๆ ที่สนใจอยากเพิ่มทักษะและความรู้ทางการคอมพิวเตอร์ ค่ายนี้จัดมาเพื่อน้อง ๆ

วันจัดกิจกรรม
• 16 - 17 มี.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
25 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ม.3-6)
ค่าใช้จ่าย
1700 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

31 ม.ค. 62 - 27 ก.พ. 62
16 - 17 มี.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ห้อง AMTEC ชั้น 3 อาคาร 1 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
จัดโดย
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
Related Content