Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
DEK SPU SOCIAL CAMP by COMMUNICATION ARTS
26 มี.ค. 62
204 views
Favorite
Shares
0
Mar
09
Event Date
09 - 10 มี.ค. 62
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
100 คน
Image
People
01 ก.พ. 62 - 25 ก.พ. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

สำหรับน้องม.ปลาย และน้อง ๆ อาชีวะ ที่อยากเป็น YouTuber แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง หรือไม่เป็นอะไรเลย แคมป์นี้จะสอนน้องๆ ทุกขั้นตอนการผลิต การสร้างคอนเทนต์ เทคนิคการใช้อุปกรณ์ถ่ายทำ การใช้งานโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ และการทำ Motion Graphic ให้ทุกคนเข้าใจง่าย ไว และใช้ทำงานได้จริง โดยทีมวิทยากรมืออาชีพ งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

วันจัดกิจกรรม
• 09 - 10 มี.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 - 25 ก.พ. 62
01 มี.ค. 62

09 - 10 มี.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดโดย
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Related Content