Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายวิชาการโบราณคดี ครั้งที่ 6
19 ก.ค. 62
33 views
Favorite
Shares
0
Apr
04
Event Date
04 - 07 เม.ย. 62
มหาวิทยาลัยศิลปากร
35 คน
Image
People
01 ก.พ. 62 - 20 ก.พ. 62
30
Image
Register
800 บาท
Image
Expense

"จับเกรียงปลูกข้าว ร้องเล่าเมืองสุพรรณ" เพราะค่ายปีนี้เราจัดที่ "สุพรรณบุรี" คณะโบราณคดี มีเปิดสอนแห่งเดียวในประเทศไทย คือที่มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดสอนด้วยกันทั้งหมด 7 ภาควิชา ถ้าอยากรู้ว่าคณะโบราณคดี เขาเรียนอะไรกันบ้าง มีสาขาอะไร เรียนอย่างไร สนุกขนาดไหน มาร่วมหาคำตอบกันได้ที่นี้

วันจัดกิจกรรม
• 04 - 07 เม.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
35 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
800 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

01 - 20 ก.พ. 62
01 มี.ค. 62

04 - 07 เม.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดโดย
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
Related Content