Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Phar’ Summer Camp NU ครั้งที่ 24
19 ก.ค. 62
284 views
Favorite
Shares
0
Apr
27
Event Date
27 - 29 เม.ย. 62
มหาวิทยาลัยนเรศวร
100 คน
Image
People
20 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62
30
Image
Register
700 บาท
Image
Expense

เภสัชศาสตร์ เรียนอะไร จะใช่ตัวเราหรือไม่ ค่ายนี้จะพาน้อง ๆ มาสัมผัสถึงวิชาชีพเภสัชศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางอย่างเจาะลึกและยังได้สัมผัสกับการเรียนภายในคณะว่าเมื่อเข้ามาแล้วจะได้เรียนอะไรบ้าง การเรียนของแต่ละสาขาวิชามีความแตกต่างอย่างไร พร้อมทั้งได้พบปะเพื่อนใหม่มากมายและยังมีพี่ ๆ คอยดูแลให้คำแนะนะอย่างใกล้ชิด

วันจัดกิจกรรม
• 27 - 29 เม.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5)
ค่าใช้จ่าย
700 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

20 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62
15 มี.ค. 62

27 - 29 เม.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดโดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Related Content