Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย ChemE Camp TU ครั้งที่ 7
19 ก.ค. 62
267 views
Favorite
Shares
0
Apr
26
Event Date
26 - 28 เม.ย. 62
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
72 คน
Image
People
18 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

ชวนน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต มาทำความรู้จักกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี และการเรียนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการแนะนำแนวทางในการประกอบอาชีพของวิศวกรเคมีในอนาคต ซึ่งน้อง ๆ จะได้ฝึกหัดโดยใช้เครื่องมือจริง ได้สัมผัสถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รับฟังการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการ ที่จะท าให้น้องได้รับความรู้และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้
ถูกจัดเตรียมไว้เป็นอย่างดี

วันจัดกิจกรรม
• 26 - 28 เม.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
72 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

18 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62
29 มี.ค. 62

26 - 28 เม.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Related Content