Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย ดอกแก้วรามา ครั้งที่ 10
19 ก.ค. 62
314 views
Favorite
Shares
0
Apr
06
Event Date
06 - 08 เม.ย. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล
100 คน
Image
People
25 ม.ค. 62 - 25 ก.พ. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

ขอเชิญน้อง ๆ ชั้น ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต ที่มีความสนใจด้านวิชาชีพพยาบาล มาค้นหาตัวตน ความรู้ ความฝัน และประสบการณ์ดี ๆ จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิชาการการพยาบาล รวมถึงกิจกรรมสนุก ๆ อีกมากมายจากพี่ ๆ แล้วก้าวมาเป็นพยาบาลรามาไปด้วยกัน

วันจัดกิจกรรม
• 06 - 08 เม.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
100 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

25 ม.ค. 62 - 25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62

06 - 08 เม.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
จัดโดย
สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content