Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Young ED Star Camp ครั้งที่ 1
25 ส.ค. 62
252 views
Favorite
Shares
0
Mar
29
Event Date
29 - 31 มี.ค. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล
60 คน
Image
People
16 ม.ค. 62 - 16 ก.พ. 62
30
Image
Register
300 บาท
Image
Expense

ขอเชิญชวนน้อง ๆ มัธยมตอนปลาย สายวิทย์ – คณิต ที่สนใจมาเปิดประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ เช่น การวิเคราะห์น้ำ งานด้านสำรวจ การดับเพลิงเบื้องต้น และ ศึกษาแหล่งเรียนรู้เขื่อนศรีนครินทร์

วันจัดกิจกรรม
• 29 - 31 มี.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
60 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
300 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

16 ม.ค. 62 - 16 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62

29 - 31 มี.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
จัดโดย
สูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
Related Content