Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
SOA+D OPEN HOUSE PORTFOLIO WORKSHOP
17 พ.ย. 62
237 views
Favorite
Shares
0
Feb
02
Event Date
02 ก.พ. 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ไม่ระบุ
Image
People
22 ม.ค. 62 - 28 ม.ค. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

กิจกรรม Portfolio Workshop เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เปิดรับสมัครน้อง ๆ ที่กำลังศึกษาในรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กชอปทำ PORTFOLIO เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนยื่นพอร์ตเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

 

วันจัดกิจกรรม
02 ก.พ. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

22 - 28 ม.ค. 62
02 ก.พ. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโดย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Related Content