Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายอยากเป็นหมอ ครั้งที่ 22
19 ก.ค. 62
430 views
Favorite
Shares
0
Apr
23
Event Date
23 - 26 เม.ย. 62
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40 คน
Image
People
25 ม.ค. 62 - 15 ก.พ. 62
30
Image
Register
2000 บาท
Image
Expense

ค่ายที่จะพาน้อง ๆ ม.4 และ ม.5 มาสัมผัสประสบการณ์การเรียนแพทย์ ผ่านแนวคิด untitled หนังที่ทุกคนสามารถกำกับชื่อเรื่องและเรื่องราวเองได้  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสลองสัมผัสบรรยากาศการเรียนของพี่ ๆ นักศึกษาแพทย์ การทำงานในโรงพยาบาล สร้างเสริมแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนสานสัมพันธ์กับเพื่อนใหม่และพี่ ๆ ภายในคณะ ผ่านกิจกรรมโดยพี่ ๆ นักศึกษาแพทย์ ทั้งทางวิชาการ และการปฏิบัติจริง

วันจัดกิจกรรม
• 23 - 26 เม.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
40 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
2000 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

25 ม.ค. 62 - 15 ก.พ. 62
10 มี.ค. 62

23 - 26 เม.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Related Content