Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายติวติด' ภัณฑ์ ตอน 'เดิมภัณฑ์' ติวออกแบบผลิตภัณฑ์
19 ก.ค. 62
191 views
Favorite
Shares
0
Jan
26
Event Date
26 ม.ค. 62 - 24 ก.พ. 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
80 คน
Image
People
21 ม.ค. 62 - 24 ก.พ. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

กลับมาอีกครั้งกับค่ายติวถาปัตย์  สำหรับน้อง ๆ ทุกคนที่มีความฝันจะสอบเข้า สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ กับค่ายติวติด' ภัณฑ์ ตอน 'เดิมภัณฑ์' ติวออกแบบผลิตภัณฑ์ ติวฟรี เริ่มติววันที่ 26 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ (ติวเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์) เวลา 8.00 น. - 16.30 น.

วันจัดกิจกรรม
• 26 ม.ค. 2562 - 24 ก.พ. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

21 ม.ค. 62 - 24 ก.พ. 62
26 ม.ค. 62 - 24 ก.พ. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จัดโดย
สาขาศิลปประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Related Content