Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่ายวิศวะเหลาดินสอ ครั้งที่ 15
26 มี.ค. 62
943 views
Favorite
Shares
0
Mar
29
Event Date
29 - 31 มี.ค. 62
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไม่ระบุ
Image
People
15 ม.ค. 62 - 15 ก.พ. 62
30
Image
Register
600 บาท
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ามาทำความรู้จักวิชาชีพ “วิศวกร” และ วิธีการเรียนของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ น้อง ๆ จะได้ฝึกหัด ใช้เครื่องมือจริง ได้สัมผัส ถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย รับฟังการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งทำให้น้องได้รับความรู้ และสนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ  ที่พี่ ๆ ได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นอย่างดี

วันจัดกิจกรรม
• 29 - 31 มี.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
600 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

15 ม.ค. 62 - 15 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62

29 - 31 มี.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Related Content