Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
PIM Young Creative Program ครั้งที่ 190
21 มี.ค. 62
265 views
Favorite
Shares
0
Mar
29
Event Date
29 มี.ค. 62
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
80 คน
Image
People
08 ม.ค. 62 - 15 มี.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

รับสมัครนักเรียน ม.ปลาย มาไขปริศนาเคล็ดลับสร้าง Portfolio เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อคณะในฝัน "Portfolio Cluedo : ปริศนาพอร์ทฟอลิโอ สร้างต้องโก้ ใช้ต้องปัง" เพื่อให้น้อง ๆ ได้มาร่วมกันสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงานที่ใช่ ให้ตรงตามคณะที่ชอบ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการบรรยายและ Workshop โดยวิทยากรมากประสบการณ์ และเชี่ยวชาญด้านการออกแบบพอร์ทฟอลิโอเพื่อสมัครเข้าศึกษาต่อมากเป็นพิเศษ ที่มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาในการทำพอร์ตกับน้อง ๆ มานานกว่า 6 ปี สาระความรู้และความสนุกรอทุกคนอยู่

วันจัดกิจกรรม
29 มี.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

08 ม.ค. 62 - 15 มี.ค. 62
29 มี.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
จัดโดย
PIM Career Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Related Content