Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Art Camp ครั้งที่ 9
26 มี.ค. 62
305 views
Favorite
Shares
0
Mar
29
Event Date
29 - 31 มี.ค. 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
80 คน
Image
People
25 ธ.ค. 61 - 14 ก.พ. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

ขอเชิญน้อง ๆ ม.4 - ม.5 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสายการเรียน ที่สนใจในด้าน อนิเมชั่น,กราฟฟิค,มูฟวี่ และมีเดียทางการแพทย์ มาพบกับพวกเราได้ที่ค่าย "Arts Camp 09" น้อง ๆ จะได้พบกับพี่ ๆ ชาวมีเดียอาตส์และมีเดียแพทย์ ที่จะพาน้อง ๆ ไปค้นหาตัวผ่านการทำ Workshop 4 สาขาวิชา!!

วันจัดกิจกรรม
• 29 - 31 มี.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

25 ธ.ค. 61 - 14 ก.พ. 62
29 - 31 มี.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
จัดโดย
สาขาวิชามีเดียอาตส์และสาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน
Related Content