Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย CHECK #6
19 ก.ค. 62
283 views
Favorite
Shares
0
Apr
07
Event Date
07 - 10 เม.ย. 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
80 คน
Image
People
26 ธ.ค. 61 - 16 ก.พ. 62
30
Image
Register
400 บาท
Image
Expense

สิ้นสุดการรอคอย พบกับภาพยนตร์คุณภาพ "CHECK 6" ภาพยนตร์ที่จะพาน้อง ๆ ก้าวเข้าสู่โลกแห่ง "วิศวกรรมเคมี" ที่จะให้น้อง ๆ ได้รู้ว่า "วิศวกรรมเคมีคืออะไร" "ต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง" "จบไปทำอะไร" และยิ่งไปกว่านั้น น้อง ๆ จะได้สัมผัสกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรม พร้อมทั้งความสนุกและน่าตื่นเต้นจากพี่ ๆ อีกมากมาย

วันจัดกิจกรรม
• 07 - 10 เม.ย. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
80 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
400 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

26 ธ.ค. 61 - 16 ก.พ. 62
06 มี.ค. 62

07 - 10 เม.ย. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ภาควิชาวิศกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จัดโดย
ภาควิชาวิศกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Related Content