Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย เด็กวิทย์ หัวใจศิลป์ ครั้งที่ 7
20 พ.ค. 62
480 views
Favorite
Shares
0
Mar
16
Event Date
16 - 17 มี.ค. 62
มหาวิทยาลัยมหิดล
50 คน
Image
People
18 ม.ค. 62 - 20 ก.พ. 62
30
Image
Register
500 บาท
Image
Expense

ค่ายที่จะพาน้อง ๆ ม.ปลายสายวิทย์-คณิต และศิลป์-คำนวณ มารู้จักกับสาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ สาขาที่ผสมผสานทั้งวิทย์และศิลป์เข้าด้วยกัน สาขานี้เรียนอะไร? จบไปแล้วทำงานอะไร? แล้วจะเหมาะกับเราไหม? มาร่วมหาคำตอบไปด้วยกัน

วันจัดกิจกรรม
• 16 - 17 มี.ค. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
500 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

18 ม.ค. 62 - 20 ก.พ. 62
01 มี.ค. 62

16 - 17 มี.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนาฯ อาคารศรีสวรินทิราชั้น 14 สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
จัดโดย
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Related Content