Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย Polymer E. Camp
19 ต.ค. 62
276 views
Favorite
Shares
0
Feb
01
Event Date
01 - 03 ก.พ. 62
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
50 คน
Image
People
24 ธ.ค. 61 - 20 ม.ค. 62
30
Image
Register
300 บาท
Image
Expense

รับสมัครน้อง ๆ ม.ปลาย สายวิทย์-คณิต มาเรียนรู้และทำความรู้จักเกี่ยวกับพอลิเมอร์และในชีวิตทุกวันนี้ของพวกเรา
ล้วนเกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์ มาร่วมเป็นครอบครัววิศวกรรมพอลิเมอร์ ที่มาพร้อมกับกิจกรรมที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ทั้งสาระ
ความรู้และความสนุกกลับไปแน่นอน

วันจัดกิจกรรม
• 01 - 03 ก.พ. 2562
• ค้างคืน
จำนวนรับ
50 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
ค่าใช้จ่าย
300 บาท
กำหนดการ
• รับสมัคร
• วันจัดกิจกรรม

24 ธ.ค. 61 - 20 ม.ค. 62
01 - 03 ก.พ. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดโดย
หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Related Content