Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าย C-CAMP KMUTNB 2019
20 ต.ค. 62
316 views
Favorite
Shares
0
Mar
01
Event Date
01 - 03 มี.ค. 62
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
70 คน
Image
People
24 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
30
Image
Register
ไม่มีค่าใช้จ่าย
Image
Expense

เปิดบ้านวิศวกรรมโยธา ค้นหาคนสร้างฝัน ค่ายที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ม.4-6 และน้อง ๆ ปวช.1-3 ได้มาทำความรู้จักกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจพ. เป็นการค้นหาตัวตน ผ่านการกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น กิจกรรม workshops ในแลปของแต่ละสาขา การให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยน้อง ๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

วันจัดกิจกรรม
• 01 - 03 มี.ค. 2562
• ไป-กลับ
จำนวนรับ
70 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร
• กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
• กำลังศึกษาระดับปวช.
ค่าใช้จ่าย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
กำหนดการ
• รับสมัคร
• ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าร่วมกิจกรรม
• วันจัดกิจกรรม

24 ธ.ค. 61 - 31 ม.ค. 62
10 ก.พ. 62

01 - 03 มี.ค. 62
สถานที่จัดกิจกรรม
ตึก 89 ชั้น 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จัดโดย
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Related Content